05 June 2012

Những gã quỷ lùn xấu bụng (bilangual)


‘Gieo gió gặt bão’ hay bài học về Sự Tôn trọng

Ngày xưa, trong một khu rừng nọ có mbầy qu lùn xu bng. Chúng suốt ngày trêu chọc một ông lão già nua nghèo khó, nghễnh ngãng, mù lòa. Chúng không hề tôn trọng tuổi tác của cụ.


Mọi chuyện đã vượt quá mức chịu đựng. Phù thy Vĩ đi quyết định dạy cho lũ quỷ lùn một bài học. Thầy niệm thần chú. Kể từ đó, mỗi câu nói xúc phạm hướng tới cụ già tội nghiệp lại khiến ông khỏe ra, và tác động ngược lại lên kẻ phát ra lời trêu chọc. 


Tất nhiên lũ quỷ lùn không hay biết gì. Chúng càng gọi ông già là “lão điên” nhiều bao nhiêu, ông càng trở nên nhanh nhẹn, sắc sảo bấy nhiêu. Trong khi đó, kẻ lớn tiếng trêu chọc cụ không những già nua xấu xí đi nhanh chóng, mà còn trở nên lẩn thẩn.  

Thời gian trôi đi, bầy quỷ già nhanh khủng khiếp. Chúng xấu xí, ngu ngốc, bẳn tính mà không nhận ra điều này. Cuối cùng, Phù thy Vĩ đi cho phép lũ quỷ nhìn thấy hình ảnh của chính mình. Cả bầy hồn bay phách lạc khi nhận thấy chúng đã biến thành những quái vật già xấu xí.


Bao ngày tháng bầy quỷ lùn chỉ mải mê cười nhạo ông già khốn khó nên chẳng thể nhận ra rằng, chính hành động này đã biến chúng thành quỷ dữ. 

Dịch từ tập truyện Giá trị  Giáo dục của Pedro Pablo Sacristan
Bác sỹ Nhi khoa English Version:


The Evil Goblins

Once upon a time, there was a gang of evil goblins who lived in a forest. They spent a lot of their time making fun of a poor old man who could now hardly move, see, or hear. They showed no respect for his age.

The situation became so extreme that the Great Wizard decided to teach the goblins a lesson. He cast a spell, and from that moment, every insult they directed at the old man made the old man better, but had the opposite effect on the goblin who was doing the insulting. 


Of course, the goblins knew nothing about what was happening. The more they called the man an "old fool", the younger and sharper of mind he became, while the goblin who had shouted at him aged rapidly, and became a little more foolish.

As time went on, those evil goblins were becoming terribly old, ugly, stupid, and clumsy... without even realising it. Finally, the Great Wizard allowed the goblins to see themselves, and, terrified, they saw that they had turned into the disgusting creatures we now know as trolls.

They had been so busy picking on the old man, that it had made them incapable of noticing that their own acts were turning them into monsters. And when they finally realised what they had done, it was too late.

Moral of the story


Respecting others is not only important for those we respect, but also for the effect it has upon ourselves.


Pedro Pablo SacristanNo comments:

Post a Comment